Equipo clínico de Son Saúde

Carmen Otero Ruiz

Fisioterapeuta colexiada núm. 146.
Ano da titulación: 1998. 

Luis Miguel Rivas Lozano

Fisioterapeuta colexiado núm. 1085.
Ano da titulación: 2003.

Carmen González Vijande

Fisioterapeuta colexiada núm. 1810. 
Ano da titulación: 2019. 

Mateo Melón Cudilleiro

Graduado en podoloxía e colexiado núm. 1151. 
Ano da titulación: 2019.

Mari Carmen Ron Fernández

Encargada de limpeza