Equipo clínico de Son Saúde

Carmen Otero Ruiz

Fisioterapeuta colexiada núm. 146.
Ano da titulación: 1998. 

Luis Miguel Rivas Lozano

Fisioterapeuta colexiado núm. 1085.
Ano da titulación: 2003.

Carmen González Vijande

Fisioterapeuta colexiada núm. 1810. 
Ano da titulación: 2019. 

Raúl García Reigada

Fisioterapeuta colexiado núm. 1833.
Ano de titulación: 2019.

Tamara Miranda Rodríguez

Dietista-Nutricionista colexiada núm. AS00044. 
Ano da titulación: 2020.

Dra. María Jesús Pérez Amor

Graduada en podoloxía e colexiada núm. 964.
Ano da titulación: 2013.

Mónica Rodríguez Portela

ddd

Graduada en nutrición e dietética.
Ano de titulación: 2019.

Mari Carmen Ron Fernández

Encargada de limpeza