En Son Saúde recoñecemos a importancia de protexer a súa información persoal e estamos comprometidos a tratala con responsabilidade e de conformidade coas leis de protección de datos aplicables.

Queremos describir as prácticas de privacidade xerais se aplican á información que recopilamos, empregamos e compartimos acerca dos nosos clientes.

Por qué e cómo recopilamos e empregamos a súa información persoal:

  • Responder á súa solicitude de información, cita ou soporte realizada a través do formulario empregado ou teléfono mostrados nesta web.

Recopilaremos a información necesaria para atender a súa solicitude e facilitarlle unha resposta ou servizo axeitado. (Nome de contacto, dirección de correo electrónico, datos acerca da consulta). Estos datos serán conservados con fins administrativos, para defender os nosos dereitos e en conexión coa nosa relación con vostede.

Seguridade e exactitude da información

Para protexer os seus datos persoais e preservar a súa exactitude, dispoñemos de medidas razonables que nos axudan a protexer a súa información personal de accesos, usos e divulgacións non autorizados.

Periodo de retención

A información será retida durante o periodo necesario de acordo as finalidades para as cales se trata, incluíndo obligacións legais e normativas.

Cómo contactar con nós:

Si ten algúnha pregunta relacionada con este aviso legal, pode contactar con nós a través do formulario habilitado na web, chamando ao 982 34 24 96 ou enviando unha mensaxe a rivasfisio@hotmail.com.

Os seus dereitos

Pode solicitar acceder, actualizar, opoñerse ou correxir a súa información persoal. Para iso, por favor, contacte a través dos métodos mostrados anteriormente.

Datos identificativos

A empresa titular de sonsaude.com e (SON SAÚDE), con domicilio a estos efectos en  Avenida de Taramundi Nº 9, A Pontenova (Lugo),  número de N.I.F.: E27355981. Correo electrónico de contacto: rivasfisio@gmail.com.